POLE NAMIOTOWE


Posiadami trzy sektory pól namiotowych z miejscami do grilowania i zapleczem sanitarnym.