Rzeka Tanew to prawobrzeżny dopływ Sanu, wypływający na południowym Roztoczu z bagien między wsiami Stara Huta i Złomy Ruskie. Aby chronić obszary źródliskowe utworzono tu rezerwat „Źródła Tanwi". Cala Tanew aż do ujścia do Sanu ma długość 113 km. W swym górnym biegu rzeka płynie malowniczymi dolinami Puszczy Solskiej.

 To tu stan drzewostanów w większości nie przekracza 40-60 lat. Kompleksy leśne poprzecinane są dolinami rzek Jeleń, Potok Łosiniecki, Sopot, Niepryszka, Szum i Tanew. Dna tych dolin porastają malownicze łęgi, a szczególnie godne uwagi jest ich bogactwo krajobrazowe.